7.3.12

Speels soos jel!

Vry vertaal vanaf 'n gedig deur Yung-Mi Kim.


Ek is in die wêreld
speels soos jel!

Dus,
werk ek nie vir speel nie!

Maar, vandag jaag ek my stert
vir die lekkerte!
... Sanko Lewis
Creative Commons Licence

No comments:

Post a Comment