4.9.12

Selfmoord se nota

'n Vryvertaling van Langston Hughes se "Suicide's Note".


Die kalm,
koel gesig van die rivier
het my vir 'n kus gevra.


... Sanko Lewis
Creative Commons Licence

No comments:

Post a Comment