30.9.12

The Heist

Dragonfly hovers, then lands upon your lips—a sealed lotus—
and with its soft touch picks the lock. Slug gently oils the hinges.
The bulb relaxes, slightly parts—just enough for Tadpole!
He slips in, slides through the corridor, locates your levers
and opens wide the gate. My mouth manoeuvres to the exit
as I patiently await your attempted escape.
When you exhale, I swallow your spirit in one ecstatic gulp.
With this kiss I seal you in me. Thus blackmailed,
you dip your tongue in my ink and sign on the dotted line.
The contract reads: I am yours; you are mine.... Sanko Lewis
Creative Commons Licence

27.9.12

'n Opebrief aan my hartedief


Geagte Hartedief,

Onder huidige omstandighede is dit seker gepas dat ek u gelukwens met die suksesvolle kaping van my hart. U flink optrede en ratse voetwerk was welgedaan en soos dit enige ordentlike kaping betaam was die gebeurtenis heeltemal onverwags en is ek totaal omkant gevang. Ek bespeur in u dade dat u 'n meester hartkaper is en neem aan dat u al vele harte moes gekaap het om hierdie vlak van professionele vaardigheid te kon bereik. Ek beskou dit dus as 'n eer om die slagoffer van iemand so bekwaam soos u te wees.

Nogtans kan ek nie help om oor die sportmanskap van die voorval te peins nie. Ek verstaan dat die sukses van 'n kaping is juis gesetel in die onvoorsiene aard en oorweldigende skielike aggressie van die daad. Tog dink ek dat die diskrepansie in die vernuftigheid van die predator teenoor die onbekwaamheid van die prooi 'n jammerlike teleurstelling vir u moet wees. Vergewe my voorbarigheid, maar ek vermoed dat weens u bemeestering van u roeping u nie meer dieselfde genot daaruit put as in die verlede nie; dat dit nie meer dieselfde uitdaging bied as voorheen nie; dat die adrenalienvervoering baie minder is as van te vore. Gun my asseblief dan nou die geleentheid om 'n voorstel te maak wat ek van mening is u weer die opwinding te laat voel wat u ervaar het toe kanse van u sukses effe minder verseker was as nou.

Ek is van veronderstelling dat die plesier ontgun uit 'n hartkaping nie net daarin lê om 'n ekstra hart te besit nie, maar eerder die hele proses om 'n hart te bekom. Die pret is grootliks gesetel, sou ek dink, in die spreukwoordelike reis, eerder as die einddoelwit. Veronderstel dan dat daar was 'n kandidaat wat ervaring het om prooi te wees vir 'n hartskaping—so 'n ervare individu sal vanselfsprekend meer paraat wees en minder voor die handliggende prooifoute begaan. Die kandidaat mag selfs van strategieë gebruik maak om 'n toekomstige kaping te bemoeilik. Ek is seker u sal saamstem dat so 'n prooi weer 'n opwindende sportiewe element sal terug bring na die kapingsproses deur die vervelige voorspelbaarheid van 'n kaping effe te kompliseer—en wat sekerlik vir iemand met u uitnemende vermoeëns sal intereseer. Selfs 'n luiperd verkies 'n duiker bo 'n dassie.

Dit is met bogenoemde in ag dat ek myself as toekomstige kapingskandidaat aanbeveel. As 'n voorheengekaapte is ek eerstehands vertroud met die proses. Ek het ook reeds begin om myself bewus te maak van sekere kapingsverhinderingsmetodiek en glo dat ek die kapingsproses genoegsaam uitdagend vir u sal kan maak sodat u weereens die genot daaruit kan put wat u eens gehad het, maar wat intussen verflou het. Al wat nodig is om weereens u eertydse opwinding te herleef, is om my hart—tydelike, natuurlik—aan my terug te besorg en om aan my 'n gepaste voorsprong te gee.

Ek is oortuig dat die uitvoering van my voorstel weer u genot sal kan vernuwe en hoop daarom dat u dit ernstig sal oorweeg.

Beste wense,

Hartverlore... Sanko Lewis
Creative Commons Licence

21.9.12

Art of War


Fingers—the virile cavalry of my hands—graze
over the lush mountains of your calves, gain ground
over muscled thighs, sink and anchor in the bulged
lotus pedestal of your centred hips.

With your foundation so seized, victory is assured:
My lips need merely fingertip your heaving chest
or my tongue but scarcely wet the pulsing of your neck
and all your hesitant suspension collapses.... Sanko Lewis
Creative Commons Licence

20.9.12

Iemand huil


dis nie die wind wat huil nie,
nie die wolf of die uil nie,
nie skaap of muis
of iemand tuis nie—... Sanko Lewis
Creative Commons Licence

9.9.12

Aan die maagde, om nie tyd te mors nie

'n Vry vertaling van Robert Herrick (1591–1674) se “To the Virgins, to make much of Time”.


Pluk roseknoppies wyl jy kans het,
Outa Tyd is aan die vliet:
Die blom wat tans 'n glimlag het
is môre dalk tot niet.

Die glorieryke lamp, die son,
hoe hoër hy in die hemel hang
hoe vinniger is sy resies om,
en vroeër is sy ondergang.

Die prille leeftyd is tog beter,
'wyl jeug en bloed nog warm is:
eens opgebruik, is alles slegter
wanneer die houer koulik is.

Wees nie skaam nie, benut jou tyd,
en terwyl jy kans het, loop en trou:
Want eens jou lewensbloei verstrek het
mag jy dalk vir altyd rou.
 

... Sanko Lewis
Creative Commons Licence

4.9.12

Selfmoord se nota

'n Vryvertaling van Langston Hughes se "Suicide's Note".


Die kalm,
koel gesig van die rivier
het my vir 'n kus gevra.


... Sanko Lewis
Creative Commons Licence

1.9.12

Sportsmanskap

Oor jou sweetwarm lyf lê ek
my volle gewig in spieëlbeeld
en skielik kompeteer ons
reflekterende organe:

my hart en jou hart hurk gereed
klop een-twee-drie     spring weg!
ons mage grom nes onbekende
honde binnesmonds vir mekaar
ons monde pluk hul swaarde uit
en snel nes gladiators na die slagveld
ons hande stormloop mekaar soos ramme
takbokhoringpalms KLAPS!
ons genitalië: ongeskikte xenofobe
wat mekaar vloek en slaan en spoeg.

Maar agterna omhels ons resieswarmlywe
uitasem, tog genoeë, soos dit sportsmanne betaam.... Sanko Lewis
Creative Commons Licence