14.7.12

Ek het nie my hart op 'n someraand verloor nie


'n Vryvertaling van A. E. Housman se “I did not lose my heart in summer's even


Ek het nie my hart op 'n someraand verloor
terwyl rose oopbars met die maansopkoms nie:
maar met pluime om die voete en lood in vlug,
in bloed en rook en vlam het ek my hart verloor.

Ek het my hart verloor aan 'n soldaat en vyand,
'n kêrel wat—al het hy probeer—my nie kon dood nie;
wat nog in aanval my sabel reguit ontvang het
en gelag het en sy hand na my gesoen het en gesterf het.... Sanko Lewis
Creative Commons Licence

No comments:

Post a Comment