17.7.12

en ek wonder hoekom / and I wonder why

en ek wonder hoekom

soos om 'n bok af te slag stroop jy gedetermineerd my uit my klere uit,
strooi my hemp en belt en broek en onderbroek en kouse in die wind,
en ek wonder hoekom ek nie terugdeins voor jou jagtersmes nie.

wanneer jy my om die nek vat en met jou erektiele tong die vagina
na my long volstop en ek terugval soos 'n verslaande op 'n slagveld
en myself aan jou oorgee wonder ek hoekom ek nie veg vir asem nie.

ek word wakker met my eiers genes in die bak van jou palm
en ek wonder hoekom ek nie bang is—só met die weegskaal
van my manwees in die greep van jou manlike hande—nie.

ons trek aanjy maak 'n wurgtou van my das, skuif die mambakop tot teen my keel,
vou my kraag plat teen my skof en vee onsigbare stof van my skouers af, 
en ek wonder hoekom ek nie jou bloeddorstige nabyheid vrees nie. 

jy hou my bebloede ontwortelde hart soos 'n vrou se tiet met hard-
handige verkoestering vas en ek wonder hoekom storm ek nie om
dit uit jou selfversekerde greep soos na iets kosbaars te gryp nie.


and I wonder why

like slaughtering a steer you determinedly strip me from my clothes, 
scatter my shirt and belt and pants and underpants and socks to the wind, 
and I wonder why I'm not recoiling from your hunter's knife.

when you take me about the neck and plug with your erectile tongue the vagina

of my lungs and I fall back like a conquered on a battlefield 
and give myself up to you, then I wonder why I'm not fighting for breath.

I arise with my eggs nested in the pot of your palm 

and I wonder why I'm not scared—so, with the balance scales 
of my manliness in the grasp of your manly hands.

we get dressed—you make a noose of my tie, push the mamba head against my throat, 

fold the collar flat against my nape and wipe invisible dust from my shoulders,
and I wonder why I'm not frightened of your bloodthirsty closeness.

you hold my bloodied uprooted heart like a women's tit with hard- 

handed nurturing and I wonder why I'm not storming at you to 
snatch it, like at something valuable, from your confident grip.



... Sanko Lewis
Creative Commons Licence

No comments:

Post a Comment